Muzika-sviranje-njihov-uticaj-na-razvoj-deteta

Muzika, sviranje – njihov uticaj na razvoj deteta

Nauka je dokazala da muzika ima važnu ulogu u mentalnom, motoričkom i jezičkom razvoju svakog deteta. Još dok su sasvim mali, majke pevušeći smiruju i uspavljuju decu. Na taj način im pokazuju  toplinu i ljubav, što ostavlja traga tokom čitavog njihovog razvoja. Ovo dokazuje tezu da muzika ima uticaja na decu od malih nogu.

Kad počnu sa redovnim sviranjem nekog instrumenta, njihov mozak počinje da čuje i obrađuje zvuke koje inače ne bi mogli čuti. To im pomaže u razvoju neurofiziološkog razlikovanja pojedinih zvukova, što je deci od velike koristi kod početnog  opismenjavanja. Kasnije im može  doneti  visoke rezultate na akademskom nivou.

Uticaj muzičkih instrumenata na razvoj deteta

ne učestvuje aktivnoMnogi roditelji će, pročitavši ovaj tekst, odmah poželeti da upišu decu u muzičku školu, misleći da će tako podstaći njihov  intelektualni razvoj. Međutim, ako dete pod pritiskom roditelja pohađa muzičku školu, ne želi da svira nijedan muzički instrument i ne učestvuje aktivno na času, sigurno je da neće postići očekivane rezultate.

Istraživanja pokazuju da se najbolji rezultati ostvaruju kod dece koja pre svega imaju razvijenu ljubav prema muzici i prema muzičkom instrumentu. Oni moraju biti aktivni i angažovani na časovima. Jedino se tako podstiču neurološki procesi u intelektualnom razvoju mozga.

Muzika – uticaj na jezičke sposobnosti kod deteta

Bavljenje muzikom u znatnoj meri olakšava opismenjavanje dece. Načini na koji naš mozak obrađuje muzičke zvukove i glasove su isti. Zbog toga, deca koja pohađaju muzičku školu i sviraju neki instrument, poboljšavaju svoj sluh i podstiču razvijanje svojih jezičkih sposobnosti.

Na “Cognitive neuroscientist at the University of Western Ontario” sprovedeno je istraživanje među decom koja sviraju klavir. Dokazano je da sviranje muzičkog instrumenta, ne samo što podstiče razvoj kognitivnih procesa u mozgu deteta, nego utiče i na povećanje same inteligencije. Učenici koji su svirali i slušali muziku postigli su daleko bolje rezultate od dece koja su samo slušala muziku. Ovaj naučni rad je objavljen u časopisu “ Frontiers in Psychology “.                     

Drugi uticaji muzike

Muzika kod deteta povećava samopouzdanje. Važan zadatak vaspitanja je uliti im samopouzdanje što  je ponekad veoma teško. Kroz muziku će naučiti da se istaknu. Prilikom nastupanja pred publikom izgradiće samopouzdanje i inspirisaće razvoj kreativnog duha.

Uloga roditelja

Roditelji treba da pronađu način na koji će održati interesovanje za muziku kod svog deteta jer je to bitan uslov za njihov napredak. Pustite ih da pronađu muziku koju vole i instrument koji će svirati a vi im obezbedite dobrog učitelja, iskusnog i strpljivog. Sviranje i bavljenje muzikom treba da bude nešto  u čemu će deca uživati i želeti da se time bave dugoročno.

Komentari